بایگانی برای آبان, ۱۳۹۰

گذر گاه

آبان ۴م, ۱۳۹۰

روز ها فقط راه می روم

با خودم…

تنهایی را هم با خودم هم همراه می کنم که بشویم سه

راه می رویم، راه می رویم بدون هیچ سخنی

فقط به امید گذرگاه، روزها را با دل یخ زده بسر می بریم

بی هیچ خستگی و حسی، حتی با پاهایی پر از زخم

ای کاش این قدم ها معنایی داشتند

معناهایی که درک نشدند و باید درگذرگاه بدان ها رسید

فقط راه می رویم…

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | نظرات (۲۷)