بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۳

تجدید مجدد نسخه

بهمن ۳م, ۱۳۹۳

دیدارمان هفته ای ١٠ بار
و هر ١٢ساعت
یک نگاه…
و هر ٨ساعت
یک لبخند…
مثل آنتی بیوتیک های رایج
و هر ۴ساعت
یک اغوش….
و هر ١ساعت
یک بوسه….
و هر لحظه
قربانی شدن…

تاریخ تجدید نسخه: هجده بهمن سال نود و سه

 

ارسال شده در دل نوشته | نظرات (۲)