دل نامه

مرداد ۱۲م, ۱۳۸۵

داشتم یک حساب سر انگشتی با ماشین حساب می زدم . گفتم که اگه روزی ۲۷ ساعت، هفته ای ۹روز ، نه حالا دست پایین بگیریم ۸روز ، خوب فعلا  این ها رو ضرب کنیم  می شود مممم  ۲۱۸ ساعت . آهان تازه در ماه می شه ، این هم دیگه کف کف بگیریم ۴ هفته ، می ده به عبارتی ۸۷۲٫  ببخشید یه دفعه سرم رفت تو حساب و کتاب  یادم رفت ، می خواستم حساب کنم تو ماه چقدر هزینه برای عشق می کنم و برام خرج داره!!!  بعد حالا باید ۸۷۲ رو تو ماشین حساب ضرب در عشق کنم ولی عددی ، رقمی و… برای معادل سازی با عشق ….!!!

پس هنوز باید منتظزش بمانم تا بیاید و بگوید که چقدر باید زد.

او می آید

پس منتظرش

خواهیم ماند!!!

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ