چرا؟؟!!

شهریور ۱۶م, ۱۳۹۱

چه لذتی داره که این تنها راه و مختصر راه را هم می بندی؟ هدفت چیست؟ قدرتت را به رخ من می کشی؟ من که مدت هاست هرکه به من میرسد بی نصیبم نمی گذارد، حالا تو دیگر چرا؟ این تنها راهی بود که سبکم می کرد، این ها سبک ترین واگویه های این شبهایم بود، این را هم تاب نیاوردی اما دل من را نمی خواهد جواب بدهی، جواب امین یجیب ها رو بده، ببینم اونها را چه خواهی کرد!

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ