باز این شب، در میزند

آذر ۳۰م, ۱۳۹۱

 

چه فرقی است بین دل من و انار؟!

هر دو قرمز

هر دو را دوست می داشتی، زمانی

دوست داری آبش را بگیرم یا که بشینم برایت دون دونش کنم؟

بیا بنشین

دلم را برایت دون دون خواهم کرد، دَمی بنشین

نوش کن و لذتش را ببر

من هم می شینم و به تو نگاه می کنم و

همچون انار خون دل از خویش می‌خورم

اما

قول می دهم، نه حافظ می آورم که از

درد فراقم به تو اشارتی کند، نه از درد غربتم برایت چیزی گوید

و نه خودم شرح پریشانی این روز و شبها را به میان کشم.

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ